Principiële zorgverzekering Care4Life, uniek in Nederland

Principiële zorgverzekering Care4Life, uniek in Nederland

(Reformatorisch Dagblad, za 08-07-2023)

Een nieuwe zorgverzekering, dat vraagt om antwoorden.

Hans en Kees van Klaarbergen startten vorig jaar samen met Kevin Dirksen Care4Life, dé nieuwe zorgverzekering voor christelijk Nederland. Sinds 1 januari 2023 is Care4Life de enige actieve aanbieder mét een principepolis in Nederland. De principepolis, ook wel ‘schone polis’ genoemd, is een basisverzekering voor mensen die zich niet willen verzekeren voor levensbeëindigende behandelingen als abortus (waaronder de abortuspil) en euthanasie, maar ook niet voor behandelingen als gender veranderende operaties. De Bewust Verzekerd polis van Care4Life sluit dekking voor deze zaken uit. De laatste weken wordt Care4Life regelmatig gemaild en gebeld met vragen over de principiële zorgverzekering. Dat is de reden waarom wij ervoor hebben gekozen om publiekelijk antwoord te geven op de 7 meest gestelde vragen aan ons team.

Waarom is Care4Life opgericht?

Eigenlijk heel simpel, omdat heel veel christenen door het wegvallen van de welbekende schone polis in vertwijfeling raakten. Jaren geleden hebben wij een vergunning aangevraagd, om de principiële basisverzekering aan te kunnen bieden. Nadat wij van de Nederlandse Zorgautoriteiten onze vergunning kregen, hebben wij hier niets mee gedaan. Dit omdat er al een goede aanbieder was en wij niet wilden concurreren op het christelijke erf. Toen deze partij in 2022 aangaf te stoppen, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen en zijn in oktober vorig jaar naar voren gestapt, zodat men bewust kan blijven kiezen voor de schone polis.

Care4Life is een jong bedrijf, hoe vertrouwd is dat?

Als ondernemers hebben wij meer dan 30 jaar ervaring met zorgverzekeringen. Zo waren wij de drijvende kracht achter Dominass, hét adviesbureau voor predikanten in Nederland. Ruim 80% van deze bijzondere, hechte beroepsgroep had haar zorgverzekering bij ons ondergebracht. Relaties van Care4Life kunnen profiteren van onze bestaande contacten op het christelijke erf.

 

Wat wordt eigenlijk bedoeld met dé schone polis?

Na de invoering van de verplichte basisverzekering in 2006 is er een amendement aangenomen, ingediend door de SGP en CU. Hierdoor werd het mogelijk gemaakt om onder andere levensbeëindigende behandelingen als abortus en euthanasie uit te sluiten van dekking. Dat is nog steeds van kracht. Deze polis met principiële uitsluitingen wordt ook wel de schone polis genoemd. Omdat er qua wet- en regelgeving niets is veranderd, kunnen mensen die principiële keuzes willen blijven maken dus nog steeds kiezen voor een schone polis. Door eenvoudig hun
bestaande verzekering om te wisselen voor onze Bewust Verzekerd polis. Deze basisverzekering kent acht met name genoemde uitsluitingen. Een uitsluiting betekent dat er binnen uw (gezins)verzekering géén vergoeding wordt gegeven.

Kunnen mensen nu al overstappen naar Care4Life?

Dat kan alleen als iemand momenteel niet verzekerd is. Bijvoorbeeld mensen die als vrijgesteld gemoedsbezwaard te boek staan. Ook als een kind 18 jaar wordt kan het direct overstappen naar Care4Life. Mensen die nu elders verzekerd zijn kunnen per 1 januari 2024 hun bestaande verzekering omwisselen voor de unieke principiële basisverzekering. Dit gaat heel eenvoudig, Care4Life regelt na aanmelding de hele overstap zonder dat verzekerden hier verder nog iets voor hoeven te doen.

Bij welke zorgverzekeraar brengt Care4Life de risico’s onder?

Dit doen wij bewust bij een relatief kleinere zorgverzekeraar, Eucare. De reden is eigenlijk heel simpel. Vanuit ons verleden kennen wij Eucare als betrouwbare en luisterende risicodrager. Zo is onder andere de grootste zorgcollectiviteit voor predikanten in Nederland al jarenlang bij hen ondergebracht. Daarnaast werkt Eucare nauw samen met gerenommeerde adviseurs in onder andere Zeeland en Twente. Belangrijk hierbij is dat we bij Eucare kunnen overleggen over premies en voorwaarden. Iets wat bij de hele grote zorgverzekeraars onmogelijk is geworden. Eucare is een Nederlandse verzekeraar die gevestigd is op Malta. Zoals alle zorgverzekeraars staat ook Eucare onder streng toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteiten. Naast Eucare werken wij nauw samen
met Aevitae, dat verantwoordelijk is voor het vlekkeloos verwerken van de declaraties. Ook met deze professionals werken wij al vele jaren op een plezierige manier samen.

Wanneer kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij Care4Life?

Dit kan ieder moment via de website www.care4life.nl. Tot november is er de mogelijkheid om hier uw e-mailadres achter te laten zodat u in november als eerste informatie over onder andere de premie ontvangt. Ook kunt u daar meer achtergrondinformatie lezen over de unieke basisverzekering en over de mensen erachter.