Christelijke verzekering

Christelijke verzekering

Een christelijke verzekering, bestaat dat? Care4Life is de zorgverzekeraar voor christelijk Nederland. Zo bieden wij de ‘Bewust Verzekerd’ polis aan.

 

Binnen onze Bewust Verzekerd polis wordt rekening gehouden met christelijke normen en waarden bij het aanbieden van zorg. Daarmee is Care4Life de enige aanbieder van een christelijke zorgverzekering. Onze zogenaamde principiële polis biedt bijvoorbeeld geen dekking voor levensbeëindigende behandelingen als abortus provocatus en euthanasie. Vanzelfsprekend valt medische curettage door een verdrietige complicatie wel onder de dekking. Ook vallen gender veranderende operaties en/of behandelingen niet onder de dekking van de christelijke verzekering met de Bewust Verzekerd polis, evenals genetische onderzoeken. Wij merken dat de christelijke groep graag een principiële keuze maakt, óók als het over zorg gaat.

Binnen de Bewust Verzekerd polis vallen veel christelijke zorgverleners onder de dekking. Dit betekent dat wij bewust inkopen bij christelijke instellingen maar ook bij christelijke zorgverleners als psychotherapeuten of kraamzorgorganisaties.

 

Veel mensen vinden het prettig zorg te ontvangen van zorgverleners die weten wat het is om christen te zijn en begrijpen welke normen, waarden en geloofsovertuiging er zijn.

Vertrouwde christelijke zorg door een vertrouwde christelijke verzekering, Care4Life biedt de enige christelijke verzekering voor christelijk Nederland mét een pro life missie. Daarnaast bieden wij ook een reguliere basisverzekering, die mensen met andere standpunten over bijvoorbeeld euthanasie, tóch de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van christelijke zorgverleners.

Care4Life voorziet in christelijke zorg omdat het voor veel mensen een belangrijk en vertrouwde aanvulling is op hun zorgbehoefte. Wanneer mensen zorg ontvangen is het prettig als deze zorg aansluit op hun eigen leven, levensovertuiging, normen en waarden of verleend wordt door gelijkgestemden.

Wie zijn wij?

De directie van Care4Life bestaat uit zorgondernemers met meer dan 30 jaar ervaring in verzekeringsland. Ook waren zij de grondleggers van onder andere Dominass; de enige verzekering voor theologen en predikanten in Nederland. De oprichting van Care4Life komt voort uit hun missie om christelijk Nederland te bedienen met passende vertrouwde zorg, simpelweg omdat zij geven om leven. Door ontwikkelingen in het Nederlandse zorglandschap die er tot leidden dat de laatste zorgverzekeraar mét pro life dekking, in 2023, is gestopt met het bieden van een schone polis, heeft onze directie, in samenwerking met Aevitae, de christelijke verzekering Care4Life opgericht in 2022.  Dit, zodat er voor christenen in Nederland een bewuste keuze voor een christelijke zorgverzekering mogelijk blijft. Bezoek onze Facebook-pagina voor diverse keuze-verklaringen.

 

Geven om leven

Care4Life biedt een christelijke verzekering. Bij Care4Life, onze naam verraadt het al, geven wij om leven. Om ongeboren leven, om bestaande levens, om leefomgeving, als het om mensen gaat, spannen wij ons uitermate in om zorg op maat te bieden.

Care4Life biedt als enige christelijke verzekering in Nederland, een zogenaamde principepolis. Binnen deze principepolis worden behandelingen als abortus provocatus, euthanasie, gender veranderende operaties, genetische onderzoeken etc. niet gedekt. Binnen de principepolis wordt óók christelijke zorg vergoed. Ook binnen onze reguliere natura- en restitutie verzekering valt christelijke zorgverlening onder de dekking. Wilt u meer weten over de exacte inhoud van onze zorgverzekeringen? Bekijk dan onze polisvoorwaarden.