Christelijke zorgverzekering pro life

Christelijke zorgverzekering pro life

Christelijke zorgverzekering met pro life missie

Veel mensen met een christelijke achtergrond of levensovertuiging zijn op zoek naar een christelijke zorgverzekering met een pro life missie.. Care4Life is de enige zorgverzekering die de zogenaamde principepolis of schone polis aanbiedt. Daarmee is Care4Life ook de enige zorgverzekeraar voor  christelijk Nederland sinds 1 januari 2023, omdat Pro Life vanaf deze datum géén christelijk zorgverzekering meer aanbiedt waarin levensbeëindigende behandelingen niet meer gedekt wordt Care4Life biedt zowel een principiële christelijke zorgverzekering als een reguliere zorgverzekering aan, in beide wordt christelijke zorgverlening gedekt.

 

Pro life principe

De principepolis in onze christelijke zorgverzekering, of, in de volksmond schone polis, is gebaseerd op het pro life principe. Dat betekent dat onze christelijke zorgverzekering gebaseerd is op pro life dekking. Zo worden levensbeëindigende behandelingen als abortus provocatus en euthanasie niet gedekt, evenals gender veranderende operaties en genetische onderzoeken. Wanneer er sprake is van zwangerschapscomplicaties waardoor de ongeboren vrucht stil geboren wordt, dekken wij vanzelfsprekend wél de vervolgbehandelingen waarbij bijvoorbeeld curettage in de baarmoeder nodig is, in het belang van de moeder.

 

Is een christelijke zorgverzekering met een pro life polis wel wettig?

Regelmatig krijgt ons Care4Life team via media, onze social media of direct per telefoon of e-mail,  de vraag of onze principiële christelijke zorgverzekering met pro life missie wel wettig is.

Ten eerste is het zo dat álle zorgverzekeraars in Nederland enkel mét vergunning kunnen en mogen werken. Deze vergunning wordt toegekend door de Nederlandse zorgautoriteit. Vanzelfsprekend is Care4Life in het bezit van deze vergunning.

Pro life zorgverzekering mogelijk door SGP en ChristenUnie

Ten tweede is het recht om een polis mét uitsluitingen aan te bieden vastgelegd in de wet. In 2006 is het zorgverzekeringsstelsel zoals wij dat nu kennen, van start gegaan. Namelijk een basisverzekering voor iedereen met de mogelijkheid tot aanvullende verzekering. Met de komst van de basisverzekering, dienden de SGP en de ChristenUnie een amendement in. Dit amendement legde vast dat de mogelijkheid moest blijven bestaan om onder andere een christelijke zorgverzekering aan te kunnen bieden waarbinnen levensbeëindigende behandelingen niet vallen onder de dekking.  

Deze wet met aanvullend amendement maakt het mogelijk dat wij als Care4Life nog steeds een christelijke pro life zorgverzekering kunnen aanbieden. Wij noemen deze principepolis ‘Bewust Verzekerd’.

 

Pro life zorgverzekering uit het Nederlandse zorglandschap, Care4Life heeft dit willen voorkomen.

Care4Life is dé zorgverzekeraar voor christelijk Nederland. In 2022 ontstond op het christelijk erf, de vraag om een nieuwe christelijke zorgverzekering met pro life principes en daaruit vooruitkomende dekking. Voorheen waren er meer zorgverzekeraars met een pro life missie, die onder andere levensbeëindigende behandelingen uitsloten.

Door besluiten binnen het moederbedrijf Achmea, kon de laatste pro life partij helaas hun bekende schone polis niet langer aanbieden per 1 januari 2023 en is het aanbod aangepast naar de reguliere basisverzekering die overeenkomt met Zilveren Kruis.

Care4Life valt onder Aevitae, die samenwerkt met zorgverzekeraar EUcare . Deze partij is gespecialiseerd in aanbieden van maatwerk voor collectiviteiten met specifieke wensen. Zij keren zich af van de massa en richten zich op maatwerk voor specifieke doelgroepen.

Op het moment dat medio 2022 bekend werd dat de laatste pro life verzekering zou stoppen met hun specifieke pro life dekking is Care4Life versneld van start gegaan.

Wie zijn wij?

De directie van Care4Life bestaat uit zorgondernemers met meer dan 30 jaar ervaring in verzekeringsland. Ook waren zij de grondleggers van onder andere Dominass; de enige verzekering voor theologen en predikanten in Nederland. De oprichting van Care4Life komt voort uit hun missie om christelijk Nederland te bedienen met passende vertrouwde zorg, simpelweg omdat zij geven om leven. Door bovengenoemde ontwikkelingen in het Nederlandse zorglandschap, heeft onze directie, in samenwerking met Aevitae, Care4Life opgericht in 2022 zodat er voor christenen in Nederland een bewuste keuze voor een christelijke zorgverzekering mogelijk blijft. Bezoek onze Facebook-pagina voor diverse keuze-verklaringen.