Via aanvraagformulier

U kunt uw zorgpolis afsluiten door het volledig ingevulde aanvraagformulier aan ons te mailen naar info@care4life.nl of via de post te versturen naar Care4Life, Postbus 2, 4050 EA OCHTEN.

Voor het maken van een bewuste keuze vindt u hieronder een globale vergelijking.

Bovenstaand vergoedingenoverzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden voor vergoeding zijn opgenomen. Ook kan een beperking van de vergoeding gelden, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Uitgebreide informatie kunt u hier downloaden:

Vergoedingenoverzicht
Basis Bewust Verzekerd Natura
Aanvullend Care 1-2-3-4
Aanvullend Student
Tandarts TCare 1-2-3